صادق_نجفی
مدیر عامل سازمان صنایع کوچک تاکید کرد

لزوم تقویت ارتباط بین صنایع تولیدی و بازار

مدیر عامل سازمان صنایع کوچک بر ایجاد شرایط لازم برای تقویت ارتباط و پیوند بین صنایع تولیدی و بازار تاکید و این ارتباط را عامل مهمی در بازاریابی عنوان کرد.
چرم
رییس انجمن صنایع چرم عنوان کرد

مالیات بر ارزش افزوده، علت رکود صنعت چرم

رئیس انجمن صنایع چرم ایران از در نظر گرفتن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده برای صنایع انتقاد کرد و این رقم بالا را علت رکود صنعت چرم عنوان کرد.
۱

جوانان جایگزین‌های محصولات چرمی را ترجیح می‌دهند

نتیجه‌ی گزارش موسسه‌ی پیش بینی کننده‌ی روندهای WGSN حاکی از آن است که جوانان به دلایلی نظیر «ثبات و پایداری» به محصولات چرمی پشت کرده‌اند.