کشتی حامل کود شیمیایی

کشتی حامل کود شیمیایی

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان: سرانجام پس از ٢٣ ماه وقفه با پیگیری و بازاریابی‌های اداره کل بنادر، اولین کشتی حامل کودشیمیایی با ظرفیت ٣١٤٧٨ تن در بندر چابهار پهلو گرفت.