کود
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار توصیه کرد

لحاظ کردن توصیه کارشناسان در استفاده از کودهای شیمیایی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار توصیه کرد که کشاورزان به منظور حفظ منابع آب و خاک کود شیمیایی را براساس توصیه کارشناسان مصرف کنند.
کود

مصرف بی‌رویه کودهای شیمیایی در ۱۰ سال اخیر

رئیس انجمن علمی بهداشت محیط ایران نسبت به مصرف بی‌رویه کودهای شیمیایی در ۱۰ سال اخیر هشدار داد.
۱

کشف بیش از ۸۱ تُن کود شیمیایی تقلبی در قزوین

فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف ۸۱ تُن و ۸۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی تقلبی و غیرمجاز به ارزش یک میلیارد ریال در قزوین خبر داد.