Wheat
معاون وزیر کشاورزی خبر داد

پایان فصل خرید تضمینی گندم از کشاورزان

معاون وزیر جهاد کشاورزی از پایان خرید تضمینی گندم خبر داد و حجم گندم خریداری‌شده در قالب تضمینی را ۸۷۵ هزار تن عنوان کرد.
۱۵۰۹۹۵۰۰۷۱_۵q
استاندار گلستان:

واحدهای تولیدی گلستان راه‌های صادرات را بلد نیستند

استاندار گلستان در دیدار با کارآفرینان ضمن اشاره به ظرفیت‌های استان گلستان در ایجاد اشتغال و تولید، بهره‌گیری درست از این ظرفیت‌ها را به منظور صادرات یادآور شد.