مسکن
رئیس پژوهشکده بیمه تاکید کرد

ضرورت افزایش تقاضای عمومی برای مسکن باکیفیت

ریسک‌های فاجعه آمیز طبیعی و انسانی اهمیت بسیار بالایی دارد و تقویت زیرساخت‌ها مستلزم افزایش تقاضای عمومی نسبت به مسکن باکیفیت و امن است.
۱۰
آغاز به کار کرد

همایش بین‌المللی فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران

همایش فرصت‎های اقتصادی و سرمایه گذاری در ایران با حضور نمایندگان صد شرکت خارجی از جمله گردشگری و توریست درمانی، انرژی‎های پاک، کشاورزی ، انرژی و خودروسازی آغاز به کار کرد.
کمیجانی
قائم مقام بانک مرکزی:

ایران با ۲۷۰ بانک تجاری روابط کارگزاری دارد

اصلاحات صورت‌گرفته در اقتصاد ایران شرایط حضور سرمایه‌گذاران را فراهم کرده و از مصادیق آن می‌توان به برقراری روابط کارگزاری با ۲۷۰ بانک تجاری در دنیا اشاره کرد.