افتتاح فاز اول مجتمع فولاد روهینا جنوب

افتتاح فاز اول مجتمع فولاد روهینا جنوب

فاز اول مجتمع فولاد روهينا جنوب با حضور معاون اول رييس جمهور دقايقي پيش به بهره برداري رسيد.