شما مخاطب محترم می‌توانید موضوع‌ها و سوژه‌های خبری مورد نظر خود را با تکمیل فرم زیر از طریق ایمیل به خبرگزاری صنایع اطلاع دهید، تا خبرنگاران این خبرگزاری درباره‌ی موضوع مطرح شده تحقیقات لازم را به عمل آورده و پاسخ مقتضی را از مسئولان ذیربط دریافت و در نهایت به صورت یک گزارش در همین خبرگزاری منتشر شود.