شما مخاطب محترم می‌توانيد موضوع‌ها و سوژه‌های خبری مورد نظر خود را با تکمیل فرم زیر از طريق ایمیل به خبرگزاری صنایع اطلاع دهيد، تا خبرنگاران اين خبرگزاری درباره‌ی موضوع مطرح شده تحقيقات لازم را به عمل آورده و پاسخ مقتضی را از مسئولان ذيربط دريافت و در نهايت به صورت يك گزارش در همين خبرگزاری منتشر شود.


[contact-form-7 id=”3299″ title=”سوژه خبری”]